Coupe d'Hebe

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1840
Grupp/typ: bourbon/buskBladverk:

Färg: rosa

Doft: stark
Blomform: välfylldaHöjd x bredd: 200x150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: 1Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 5Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: