Parkzierde

Beskrivning
Förädlare: År: 1909
Grupp/typ: bourbon/buskBladverk:

Färg: mörkt scharlakansröd

Doft: stark
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 150-175x150 cm
Blomningstid: juliSynonym:
Plantor/m2: 1Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 4Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: