Wrams Gunnarstorp

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År:
Grupp/typ: bourbon/buskBladverk:

Färg: rosaröd

Doft: stark
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 175-200x150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: 1Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 4Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: