Hermosa

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1840
Grupp/typ: chinensisBladverk:

Färg: rosa

Doft: medel
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 60-80 x 60 cm
Blomningstid: juli. remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 3Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: