Conrad Ferdinand Meyer

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1899
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: rosa

Doft: stark
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 200-250 x 150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 4Prisgrupp: 4
Användningsområde:
Kommentar: