Schneezwerg

Beskrivning
Förädlare: År: 1912
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: vit

Doft: svag
Blomform: halvfylldHöjd x bredd: 100-150 x 100 cm
Blomningstid: mitten juni, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 6Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: