Startsida
 • Startsida
 • Rosor
 • Clematis
 • ?vrigt
 • Erbjudande
 • Best?llning
 • Prislista
 • Historik
 • ?ppettider
 • L?nkar
 • H?r finns vi


Sök Produkt

Clematis - R?d & R?n

När planteras klematis?

Alla klematis är idag krukodlade och genom detta kan man plantera klematis i princip när som helst under året, med undantag av att tjäle omöjliggör plantering. Bästa planteringstid är dock från början av april till början av juni eller från slutet av augusti september. Men som sagt, även plantering under högsommaren går bra, men glöm inte att vattna rikligt.

  

Var planteras klematis?


Klematis inte bara kan utan bör planteras lite överallt i trädgården. Man brukar säga att klematis vill ha ”kalla fötter” och värme till blommorna, varför vi också brukar rekommendera att skugga plantan vid basen, gärna med någon halvhög perenn eller ettårig växt som har ytliga rötter. Detta är naturligtvis ytterst viktigt om klematisen är placerad i starkt solbelyst läge.

Annars är en halvskuggig växtplats att föredra. Cl. alpina och i viss mån även Cl. macropetala och Cl. viticella, liksom deras varieteter är mer eller mindre skuggfördragande och lämpar sig således bäst i skuggiga lägen.

Även bland de storblommiga hybriderna har det visat sig att flertalet trivs i såväl skugga som sol och då framför allt de s.k. ”Nelly Moser typerna”. Exempelvis kan det sägas att just ’Nelly Moser’ blir väldigt blek av solen och bör därför placeras i halvskugga eller rent av i skugga.

Låt sedan fantasin hjälpa till att välja växtplatsen, d.v.s. plantera inte klematis endast vid husväggar, utan låt dem få klättra i träd och buskar - vilket är det naturliga växtsätt förvilt växande klematis - eller varför inte låta dem krypa längs marken.

  


Hur planteras klematis ?


Vid plantering bör klematisplantan först sättas i en hink med vatten ca. tio minuter eller under tiden som man bereder jorden i planteringsgropen.

Med utgångspunkt från en något så när ”normal” trädgårdsjord, bör denna blandas upp med torvmull, gärna tillsammans med lövkompost till en porös men fukthållande blandning, men även grovt grus skall finnas i jordblandningen så att ett gott dränage erhålles, vilket är av stor vikt så avrinning kan ske.

Planteringsgropen bör vara bör vara av 40 cm djup och vidd. Plantera klematisplantan så att kruk-klumpens överkant kommer minst 10 cm under jordytan. Det går naturligtvis att plantera grundare vilket dock inte är att tillråda, likaväl som djupare, vilket torde ha mindre betydelse då den del av klematisrankan som kommer under jord snart bildar egna rötter.

Därefter beskäres klematisplantan ca. 20 - 30 cm över marken och då de nya skottet växt fram och bildat ett välutvecklat bladpar pincerar man detta skott genom att nypa av yttersta toppen. Snart har två nya skott brutit fram och proceduren upprepas. För varje gång man pincerar ett skott växer två nya fram från de närmast under sittande bladvecken. På detta vis bygger man upp en kraftig planta som redan till nästa sommar kommer att ge mängder med blommor.

Denna beskärning har även ett annat syfte, nämligen att det stimulerar rotsystemet så att detta utvecklas ordentligt. Det är nämligen så att om man får fram många rankor, blir bladmassan, d.v.s. den totala grönskan betydligt större och kan därmed ta upp mer näring från ljuset, vilket gynnar rotsystemet, vilket i sin tur gynnar tillväxten, som då gynnar blomningen, vilken glädjer ägaren. Pinceringen utföres från våren fram till början av juli.

Vattna rikligt, särskilt vid vår och sommarplantering.

Klematis är också näringskrävande och då framför allt de storblommiga sorterna. Gödslingen företages med fördel på senhösten då plantorna slutat att växa. En till två liter välbrunnen stallgödsel eller en halv till en liter torkad hönsgödsel, lite beroende på jordtyp, nedgräves i rotsystemets periferi.

Regelbunden gödselbevattning kan ske vår och sommar, under forutsättning att ingen gödsling skett på hösten, eller om växtplatsen består av mager och dålig jord.

Då plantering sker intill husväggar skall man plantera klematisplantan så att rotklumpen kommer minst 30 cm ifrån husgrunden och riktar därefter rankorna mot väggen och spaljén. Närmast grunden är vanligen väl dränerat, vilket medför att plantan torkar upp och onödiga mängder vatten måste tillföras. Samma planteringsavstånd rekommenderas då planteringen sker intill träd och buskar.

Image  

 
 
© 2016 Cedergren & Co
Joomla! is Free Software released under the http://madisonsavoyards.org/buy-viagra-online-india GNU/GPL License.