Välkommen till

Cedergrens Plantskola

 och en värld av rosor & klematis!

 

Vi har nu stängt ner plantskolan och en 104 årig epok är till ända.

(se brev nedan)

Vi vill passa på att tacka alla våra trogna kunder för dessa fantastiska år som ni gett oss,

det är trots allt ni som gjort att vi kunnat hålla på så länge!

Hur som helst, företaget som sådant kommer inte att avvecklas helt, utan kommer att leva vidare

men med annan inriktning, föreläsningar om rosor och klematis kommer vi att fortsätta med.

Maila gärna om intresse finns: info@cedergrens.com

Vi vill avsluta med orden: Stort tack till alla kunder, leverantörer och andra samarbetspartners under

alla dessa 104 åren som vi funnits!

 

Marie o Krister

 

 

  

 

 

Info från Cedergrens Plantskola

 

Vi har nu tagit ett mycket tungt och svårt beslut, nämligen att plantskolan på Råå kommer

att avvecklas!

Det är flera olika anledningar som ligger till grund för beslutet men största anledningen är

att vi måste göra stora investeringar i ombyggnad och renovering av lokalerna för att kunna

fortsätta verksamheten och eftersom det inte finns någon efterträdare är det inte

ekonomiskt försvarbart.

Kroppen börjar också säga ifrån, kanske med ålderns rätt, med ständig värk i framförallt

knän och ryggslut.

Som tredje generation är inte beslutet tagit utan vånda. En fjärde generation finns men har

inte det djupa intresset som krävs för att ta vid och föra arvet vidare. Fullt förståeligt, dom

har ju sett hur mycket vi har jobbat under åren. Från mars månad till den sista oktober har vi

jobbat sju dagar i veckan och inte bara de sedvanliga åtta timmarna, nä snarare tolv till

femton timmar per dag!

(Men vi ska inte klaga, i princip fick vi faktiskt två dagar ledighet sommaren 2018, en halv

söndag, en hel måndag och en halv tisdag, dessutom sammanhängande!)

Hur som helst, företaget som sådant kommer inte att avvecklas helt, utan kommer att leva

vidare men med annan inriktning och på annan plats. Jag (Krister) känner mig trots allt ”inte

färdig” och kommer att hålla mig kvar inom gebitet.

Föreläsningar om rosor och klematis kommer vi fortsättningsvis att hålla på med så länge

efterfrågan finns. Sedan har jag kanske även ett och eller annat kort i rockärmen, men det är

en del pusselbitar som skall falla på plats.

Vi startar säsongen ”som vanligt” men verksamheten i plantskolan kommer att avslutas vid

halvårs-skiftet, men då vi är engagerade i Rosdagarna på Fredriksdal den 29 och 30 juni, så

blir sista dagen som vi har öppet den 28 juni.

Tanken är att köra vårsäsongen som vanligt, för vi känner ju ett ansvar gentemot våra

kunder och inneliggande order som skall hinna levereras.

För mig personligen kommer det säkert att kännas väldigt konstigt att inte längre kunna gå

till den plats där jag är uppväxt och tillbringat större delen av mitt liv! Sedan barnsben har

jag trampat den jord, och i samma fotsteg, som både min far och farfar! Så visst kommer det

att kännas! Men som en kär gammal vän sa till mig; det är alltid bäst att lägga av när man är

på topp!

Dessutom kommer det naturligtvis också att bli en stor saknad av alla kunder som gett oss så

mycket under alla år! Våra kunder har varit allt från ”den lilla kunden” med kanske endast en

liten balkong, till radhustäppor och villa trädgårdar, såväl som parker och kommuner. Från

arbetarfamiljen till högt uppsatta direktörer, till stora kändisar såväl inom musik som

skådespeleri och sist men inte minst till Hovet. Alla har varit lika välkomna och alltid

behandlats lika!

Så vill jag avsluta med orden; Stort tack till alla kunder, leverantörer och andra

samarbetspartners under alla dessa 104 åren som vi funnits!

Råå januari 2019

Krister Cedergren

 

 

 

 

 

 

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR  i kraft och i och med det

vill vi ge lite kort info vad vi gör med de personuppgifter som samlas i samband med att ni gör en

beställning hos oss och som faktureras. De uppgifter som du anger när vi skickar paket

(namn, adress, telefonnummer eller mailadress.) De behöver vi för att kunna administrera och

leverera din beställning. De sparas i vårt kundregister. Dessa uppgifter används inte till

något annat än det som har med din beställning att göra och lämnas givetvis inte

heller vidare till någon annan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0a83154d62cf86706b9701f8bc8c859b
0d81ede2fdebd7b89dd02f1e8a374239
3f33efdcf494bd2434b384d4fa6a70dc

 

 

Rosenkransen 2012 tilldelades

Cedergren & Co! 

  

Foto: Mathilde Hall


Fredriksdal hyllar rosentusiaster med nytt pris och i år går Fredriksdals utmärkelse till rosens ära till Cedergren & Co.

Juryns motivering lyder:

Cedergrens plantskola har haft en enorm betydelse för de gammeldags rosorna i Sverige. Plantskolan Cedergren & Co på Råå blev i början av 1980-talet en mötesplats, där Lasse Cedergren samlade dåtidens rosentusiaster. Här återskapades intresset och populariteten för gammaldags rosor i en tid, när dessa nästan helt försvunnit ur plantskolekatalogernas sortiment och folks medvetande.


Som ringar på vattnet skapades föreningar, visningsanläggningar och plantskolor inriktade på gammaldags rosor. De poetiska beskrivningarna i Lasse Cedergrens berömda roskatalog blev inkörsport för mångas rosintresse. Idag som tredje generation i familjeföretaget Cedergren & Co, fortsätter Krister och Marie i samma anda. Katalogen finns kvar nu betydligt omfångsrikare och den gamla plantskolan är bevarad. Krister med sina djupa kunskaper om rosorna, fortsätter oförtrutet att lära ut och entusiasmera. Han lägger därigenom grunden till nya generationers intresse för gammaldags rosor.

Krister Cedergren fick ta emot ett diplom samt en nydesignad rosvas som är unik för Fredriksdal. Vasen är från Skruf och är designad av Carina Seth Anderson.

  

Cedergren & Co, Plantskola

Starkoddersgatan 5

 252 69 Råå

Tel.0708-931111

info@cedergrens.com