1924 tilldelades Cedergrens Plantskola, Allmänna Skånska Trädgårdsmässans & Utställningens, Diplom

1952 blev Cedergrens Plantskola Kunglig Hovleverantör

19?? Hedrades Lars Cedergren med ….

2006 utsågs Krister Cedergren till Hedersmedlem i Rosensällskapet i Östra Skåne

2012 utsågs Krister Cedergren till Hedersmedlem i Helsingborgs Trädgårdsförening

2012 tilldelades Cedergrens Plantskola det nyinstiftade priset Rosenkransen