Denna sektion härstammar inte från någon art, utan består av hybrider med mer eller mindre anlag från viorna sektionen, där Cl. integrifolia, direkt eller indirekt, utgör ena parten. Dessa har vanligen mer eller mindrenickande, något klockformadeblommor men även varieteter med öppna blommor och spretande blomblad förekommer. Blommar mycket rikligt,ibland från juni-oktober och är mycket lättskötta.

Beskäres om våren strax över markytan.