Denna grupp är namngiven efter Cl. florida, en ren art som härstammar från Kina och Japan. Denna art är försommarblommande och har huvudblomningen i juni månad. De mest karakteristiska för sorter tillhörande denna sektion är de ofta mer eller mindre fyllda blommorna. Dessa klematis blommar med fyllda eller halvfyllda blommor från fjolårsveden och eftersom flertalet hybrider har anlag från arten Cl. lanuginosa, frambringar dessa även en andra blomning på eftersommaren och höstkanten, men då med enkla blommor.

Beskärningen företages på våren genom att endast putsa intorkade delar. Fordrar som regel varm och helst skyddad växtplats, samt i viss mån även vintertäckning.

Sortera på
Inga poster funna

F = Florida