Denna sektion är namngiven efter arten Cl. flammula. Denna art är behagligt doflande och introducerades redan 1590 och härstammar från Sydeuropa. Dessa klematis är örtartade och blommar således på års-skotten och blomningen infaller vanligen under juli-september.

Beskärespå våren strax över markytan.

Sortera på
Resultat 1 - 2 av 2

Fl. = Flammula