Sektionsnamnet härrör frånarten Cl. orientalis, vilken härstammar från Fjärran Östern där den är vida spridd ochintroducerades omkring 1730. Dessa klematis kan iblandtorka in en del under vintern men är vanligen att betrakta som härdiga, samt mycket anspråkslösa vad gäller jordmån men vill däremot ha mycket sol. Den mest känd klematisen inom sektionen är Cl. tangutica, som på svenska kallas gullklematis.

Beskäres ned till friska ögon på våren.