Denna sektion är så att säga, en konstgjord sektion och bygger inte på någon ren art. Den mest kända av alla klematis är Cl. ’Jackmani’, som alltså är en hybrid och inte någon art, men som ändå har givit namn till denna sektion. Till denna sektion hör mer eller mindre storblommiga hybrider, vilka som framkommit genom korsningar mellan lanuginosa-typer och viticella-typer. Klematis tillhörande denna sektion blommar, liksom de båda arterna Cl. lanuginosa och Cl. viticella, på årsskotten.

Beskärningen utförs vanligen på våren och man beskär då de gamla rankorna till 20-50 cm från marken. De nya skotten som växer ut kan med fördel toppas en eller ett par gånger, gärna på olika höjder.