Till denna sektion hör klematis vars stjälkar är delvis örtartade. Dessa klematis är s.k. halvbuskar ochvissnar därför vanligen ned till en bit över marken.De har oftast dåliga klängegenskaper varför vissa starkväxande sorter får ledas upp i t.ex. buskar och träd, medan de svag eller lågväxande sorterna stårför sig självsom en ordinär prydnadsbuske. Vissa sorter tillhörande denna sektion har också han- och honblommor på olika plantor.

Beskärningen utförespå våren ned till friska ögon, vanligen 10-20 cm från marken.