Sektionsnamnet uppkallat efter arten Cl. viticella, vilken härstammar från Sydeuropa och insamlades omkring 1569. Dessa oftast problemfria klematis är härdiga, anspråkslösa och blommar mycket rikt från årsskotten, vanligen under juli-september.

Beskär under vinterhalvåret - dockinte senare än då björkens blad är stora som musöron - nedtill 20-30 cm från marken.