Sektionsnamnet härstammar från arten Cl. vitalba, vilken har en mycket vid spridning från norra Afrika till södra Europa och vidare upp till Skandinavien och Kaukasus. Artens svenska namn är skogsklematis och den är anspråkslös och mycket starkväxande och blommar på eftersommaren/hösten och får efter blomningen mycket iögonfallande fruktställningar.

Sorten tåler hård beskärning om så önskas.

Sortera på
Resultat 1 - 3 av 3

Vit. = Vitalba