Rosa x alba, som på svenska kallas jungfrurosor eller vitrosor, har troligtvis anor ända från 300-talet f Kr. Dessa var som mest populära under 1800-talets första del då det lär ha funnits över 200 namnsorter.

Buskarna blir vanligen både stora stadiga och har ett vackert, medelgrönt till mörkgrönt bladverk med blågrå lyster. Taggarnas form och mängd varierar mellan de olika sorterna, en del är tagglösa. Blomningen som är slösande rik infaller vanligen från slutet av juni till slutet av juli och de väldoftande blommorna är enkla till fyllda.

Beskär genom att gallra bort de äldsta grenarna, årsskotten kortas av med minst en tredjedel och sidoskott kortas in så att endast 3-5 ögon lämnas kvar. Beskär under vinterhalvåret, dock ej senare än då björkens blad är stora som musöron. Härdiga och anspråkslösa rosor. Gödslas sparsamt.