Rosa x centifolia f. muscosa, som är en mutation av Rosa x centifolia, uppstod omkring år 1700. Rosor tillhörande denna grupp skiljer sig från centifoliorna endast genom att det under och runt knopparna, ibland även på blomstjälkarna,bildas "mossa", egentligen starkt förgrenade glandelhår. Den s.k. "mossan"har enmer eller mindre starkt, kåd-liknande doft. Inom gruppen finns även återblommande sorter.

Beskär genom att gallra bort de äldsta och grövsta grenarna, årsskot kortas av med minst en tredjedel och sidoskott kortas in så att endast 3-5 ögon lämnas kvar.