Denna omtvistade grupp tros härstamma från Rosa x bifera, som förmodligen är en hybrid mellan Rosa gallica och Rosa moschata, och tros ha uppstått i östra medelhavsområdet före Kristi födelse. Då sorter tillhörande denna grupp är återblommande (remonterande) och även blommar på hösten kallas de också för höst-damascener. När och hur dessa rosor fick sin spridning i Europa är väldigt osäkert, men under 1800-talets mitt lär det i Frankrike ha funnits över 100 namnsorter.

Medelhöga buskar med kompakt, och ofta upprätt växtsätt, med taggar av varierande form och storlek, dock oftast rikligt med borsttaggar. Bladen är vanligen ganska tunna, medelstora och skiftar både i färg och glans. Blommorna som vanligen är medelstora till stora, fyllda och starkt doftande framkommer mer eller mindre i klasar. Blomning börjar i slutet av juni och kan hålla på till långt fram på hösten.

Beskäres genom att gamla grova grenar gallras bort och de långa årsskotten kortas av med minst en tredjedel och sidoskotten klippes in så att endast 3-5 ögon lämnas kvar. Klipp bort vissna blommor för att främja ny knoppsättning. Kan även beskäras väldigt hårt då dessa sorter även blommar på årsskotten. Grundgödsla med naturgödsel på senhösten då de slutat att växa och komplettera med en giva handelsgödsel på högsommaren.

Sortera på
Resultat 1 - 5 av 5

Damascena Bifera