Rosa foetida (synonym Rosa lutea) kallas på svenska för turkisk gulros och har enkla, mörkgula blommor och härstammar från Turkiet. Sorten lär ha odlats i Europa sedan 1540-talet. Gruppen har aldrig varit stor, men i slutet av 1800-talet förädlades det flitigt med rosor från denna grupp, främst för att utöka färgskalan inom framför allt busk- ock rabattrosorna, men även för att dessa rosor var mycket härdiga och därmed också lämpliga för förädlingsarbetet.

Buskarna blir vanligen stora, ibland över 2 m höga med något glest växtsätt och en del sorter har brun bark. Taggarna som vanligen är många till antalet, varierar i form och storlek. Bladverket variera i färg från något ljusgrönt till mörkgrönt. Blommorna framkommer i mindre klasar eller som enstaka och varierar mycket i form och storlek mellan de olika sorterna. Till skillnad från andra gammaldags rosor har denna grupp en svag men inte särskilt angenäm doft, namnet foetida betyder illaluktande. Blomningstiden är ungefär från mitten av juni till mitten av juli.

Beskäres vanligen endast genom att buskarna putsas tidigt på åren. Eventuell föryngringsbeskärning görs genom att gamla grova grenar gallras ur, långa årsskott kortas av med minst en tredjedel. Gödslas sparsamt.

Sortera på
Resultat 1 - 4 av 4

Foetida