Rosa x francofurtana, har gett upphov till gruppen och är i sig en spontan hybrid, troligen mellan Rosa gallica och Rosa majalis (synonym Rosa cinnamomea) och tros ha uppstått under andra halva av 1500-talet.

Buskarna, som gärna ger rotskott, växer tämligen kraftigt och tätt med upprätta till bågböjda grenar och blir vanligen mellan 1,5-2 m höga. Sorterna har få, eller i stort sett inga taggar. Bladverket är medelgrönt till mörkgrönt och får vanligen vacker höstfärg. Blommorna varierar mycket, både i form och storlek, mellan de olika namnsorterna och även doften, som vanligen är sötaktig, varierar i styrka.

Beskäres främst för att hålla formen, men som de flesta andra rosor mår även dessa bra av gallras ur då och då. Långa årsskott kan med fördel kortas av med minst en tredjedel, kortare skott klippes in så att endast 3-5 ögon lämnas kvar. Beskär under vinterhalvåret, men helst inte senare än då björkens blad är stora som musöron. Härdiga och anspråkslösa. Gödslas endast vid behov.

Sortera på
Resultat 1 - 3 av 3

Francofurtana