Benämningen Kanadarosor skall endast ses som ett samlingsnamn för rosor som är uppdragna i Kanada och dessa är av mycket varierande ursprung och härstamning. Det vore kanske mer riktigt att föra dem till grupper som överensstämmer med de olika namnsorternas karaktärer och egenskaper, men då benämningen Kanadarosor i folkmun tycks vara fullt accepterad, har vi valt att behålla denna. För att underlätta information om beskärning m.m. har vi under sortbeskrivningen noterat grupptillhörighet under rubriken Grupp/typ. T.ex.; Grupp/typ: Kanada/busk, rugosa. Detta betyder således att det är en kanada-ros i buskform av rugosa-typ och då gäller den information som står under gruppnamnet Rugosa.