Benämningen Marktäckande rosor skall ses som ett samlingsnamn för rosor som har ett tätt och på så vis marktäckande växtsätt. Vissa sorter har långa bågböjda grenar, medan andra är betydligt kompaktare i sin växt.

Kryprosen, Rosa wichuraiana, och dess hybrider finns inte med här och det är av den enkla anledningen att dessa klassificeras som klätterrosor. De marktäckande rosorna är idealiska för slänter, eller som markbeklädare över stora ytor och naturträdgårdar.

Sorterna varierar väldigt mycket sinsemellan i såväl växtsätt som bladverk och taggar. Även blommorna har stora variationer, från enkla till fyllda och vanligtvis med svag doft. Vissa är engångsblommande medan andra blommar i princip hela sommaren. Härdigheten varierar också, de engångsblommande är mer köldtåliga än de återblommande sorterna.

 Beskärningen utförs främst som gallringsbeskärning, d.v.s. de äldsta och grövsta grenarna klippes av strax över markytan, i övrigt endast putsas och ansas plantan. De återblommande/remonterande sorterna kan däremot, med fördel, beskäras mycket hårt, ca 5-10 cm över marken.