Miniatyr-rosornas ursprung torde härröra från Rosa chinensis var. minima och var mycket populära under början av 1800-talet. Men det skall från början att denna grupp är mycket svårdefinierbar då det tycks ha hybridiserats både hit och dit under årens lopp, och anlag från olika rosgrupper har tillförts. Det finns därmed inte helt klara gränser att rätta sig efter, så vi har helt enkelt begränsat oss vid vad vi anser typiska egenskaper för en miniatyr-ros.

Dessa är genomgående lågväxande med förhållandevis små blommor, enkla till välfyllda, och har som regel ihållande blomning under hela sommaren. Dessa blir också vanligen täta till mycket täta i växten och bladverket är medelgrönt till mörkgrönt. Taggarnas utseende, form och antal varierar.

Rosorna som vi här listar lämpar sig väl till rabattkanter men är också mycket tacksamma att odla i kruka på uteplatsen eller balkongen, gärna i arrangemang med prydnadsgräs och hängväxter.

Samtliga inte bara kan, utan bör beskäras hårt, ca 5 cm över jordytan. Gödslas med fördel med små givor med jämna mellanrum under större delen av sommaren. Härdigheten varierar något mellan de olika namnsorterna, varför vintertäckning rekommenderas, framför allt till de som är planterade i krukor eller urnor m.m.

Sortera på
Resultat 1 - 9 av 9

Miniatyrrosor