Denna grupp har sitt ursprung från myskrosen, Rosa moschata, varshemvist inte är dokumenterad, menplatser som Himalay, Indien, Södra Kina, Iran och Afganistanhar ibland omnämnts som härstamningsorter.Artenär att betrakta som en icke härdig klätterros ochtros ha varit i kultur redan 1521 och som bl.a. blivit korsad med Rosa multiflora, för att få fram härdigare varieteter.Engelsmannen J. Pemperton och tyskarna P. Lambert och W. Kordes har förädlat fram många intressanta namnsorter inom denna grupp.

Växtsätt och storlekvarierarnågotmellan de olika namnsorterna, men blir vanligen 1-1,5 m höga och harbågböjda grenar. Taggarnas mängd och utseende varierar också mellansorterna, medan bladverket oftast är mörkgrönt, blankt och något läderartat. De doftande blommorna, som varierar i storlek,sitter samlade i stora klasar och framkommer från såväl fjolårsved som årsskott. En del sorter kan användas som mindreklätterrosor.

Beskärgenom att de äldsta och grövsta grenarna kapas strax över marken, i övrigt kan buskarna halveras i höjd, då enligt trip, trapp, trull mönstret, men buskarna tål även mycket hård beskärning.