Denna grupps egentliga ursprung är höljt i dunkel, men framför allt portlandrosorna, bourbonrosorna och även kinarosorna har bidragit till gruppens utveckling. Den första remontantrosen lär vara ’Princesse Hélène’ och togs fram av den franske rosförädlaren Laffay 1837. Medan ’Baronne Prévost’ från 1842, av allt att döma är den äldsta, ännu bevarade remontantrosen. Genom sina stora, fyllda och väldoftande blommor, samt ihållande blomning blev dessa rosor mycket populära och vid 1900-talets början lär det i Paris ha funnits en samling på inte mindre än 1700 olika remontantrosor. Det totala antalet namnsorter torde dock ha uppgått till 4000.

Buskrosor som vanligen blir 1-1,5 m höga, med oftast tätt och upprätt växtsätt. Stora variationer på taggarna, både vad det gäller form, antal och storlek, mellan de olika namnsorterna. Även bladverket varierar mellan sorterna men är mestadels medelgrönt till mörkgrönt, ibland med gråaktig lyster, matta till något glänsande och ofta läderaktigt. Blommorna som oftast är stora, fyllda och väldoftande, framkommer i mindre klasar eller som enstaka. Blommar vanligen från slutet av juni, och mer eller mindre, till senhösten.

Beskär under vinterhalvåret genom att gallra bort gamla grova grenar. Långskott kortas av med minst en tredjedel och sidoskott kan med fördel klippas in, så att endast 3-5 ögon lämnas kvar. Grundgödsla på senhösten då rosorna slutat växa och komplettera under sommaren med handelsgödsel, typ NPK, och kanske än viktigare, PK-gödsel på eftersommaren.