Dessa rosor skulle man kunna kalla Danmarks och Poulsen Roser A/S´s svar på Austinrosrna. Man har även här arbetat för att knyta samman de gammaldags rosornas charm och doft, med de moderna rosornas återkommande blomning. Poulsen Roser A/S har också lyckats mycket väl med denna typ av rosor, som kanske har ett något modernare utseende jämfört med austinrosorna även om utbudet är betydligt större hos David Austin Roses Ltd. Föryngringsbeskär under vinterhalvåret genom att gallra ur de äldsta och grövsta grenarna, samt beskär andra grenar av varierande ålder enligt tripp, trapp, trull-metoden, d.v.s. någon gren skäres strax över marken, någon annan lite högre upp o.s.v. Detta för att få en nytillväxt från basen, vilket gör att busken inte blir kal nertill och helt enkelt ser fräschare ut, samt att blommorna fördelas jämnare. Dessa rosor är inte de köldhärdigaste – varför vintertäckning kan vara att rekommendera – men de fyller ändå väl sin plats i sortimentet. Grundgödsla under senhösten då rosorna slutat växa, komplettera under sommaren med handelsgödsel, typ NPK, eller med speciell rosgödsel och kanske ännu viktigare, PK-gödsel på eftersommaren och hösten.