Ursprunget till denna grupp härrör från Rosa x odorata, vilken sannolikt är en hybrid mellan Rosa chinensis och Rosa gigantea, som framkom i Kina och gav upphov till Odorata-gruppen, terosorna.  Den första terosen kom till Europa 1809 och introducerades i England av Sir Abraham Hume under namnet Hume´s Blush Tea-scented China’ (’Hume´s Blush China’), en sort med rosa blommor. År 1824 kom så den andra terosen till Europa. Denna hade svavelgula blommor och introducerades under namnet ’Park´s Yellow Tea-scented China’ (’Park´s Yellow China’), namnet ändrades sedermera till Rosa x odorata var. ochruleuca. Med dessa två sorter i grunden, gjordes korsningar med bourbonrosor, portlandrosor, remontantrosor och kinarosor och genom detta uppstod hybrider, som kom att kallas tehybrider. Som den första tehybriden räknas sorten ’La France’ som kom 1867 och detta årtal markerar också gränsen mellan gammaldags och moderna rosor och det var nu förädlingsarbetet tog fart och över 7000 namnsorter lär ha registrerats. Den mest kända sorten inom gruppen är förmodligen ’Peace’, från 1945 som uppskattas ha sålts i över 100 miljoner exemplar. Dessa rosor brukar föras under rubriken storblommiga rabattrosor, och blir sällan över en meter höga, dock med vissa undantag.

Växtsättet är vanligen tätt och upprätt med medelgröna till mörkgröna blad, matta till starkt glänsande och ofta läderartade. Taggarna varierar mycket, både i storlek, utseende och mängd mellan de olika namnsorterna. Blomknopparna är oftast spetsiga och blommorna har stor variation mellan sorterna, men de är vanligtvis medelstora till mycket stora, enkla till välfyllda och sitter antingen ensamma eller i mindre klasar. Doften är vanligtvis svag till medelstark, men starkdoftande sorter förekommer. Ihållande blomning från slutet av juni till senhösten. 

Kan med fördel beskäras ganska hårt, 10-15 cm över markytan, strax ovanför ett ytteröga, alt. gallras busken ur kraftigt och kortas ner enligt tripp, trapp, trull metoden. För maximal blomning skall vissna blommor klippas bort. Grundgödsla på senhösten då rosorna slutat växa och komplettera under sommaren med t.ex. NPK, och PK-gödsel på eftersommaren.