Benämningen warnerrosor är ett samlingsnamn för rosor framtagna av den engelske rosförädlaren Christopher Warner. Under flera år har han arbetat målmedvetet för att få fram klätterrosor för små trädgårdar, uteplatser och balkonger. Hans gedigna arbete har resulterat i många intressanta och nästan otroligt blomvilliga hybrider med såväl ljusa som starka färger, enkla som välfyllda och doftande som icke doftande.

I folkmun kallas de oftast för ”Miniklättrare”, men det är inte bara klätterrosor inom gruppen, en del är ypperliga som marktäckare. Alla har dock ett gemensamt, att allting är lite mindre, d.v.s. såväl växt som blommor och blad är mindre än traditionella klätter- och marktäckande rosor, vilket gör att dessa rosor får ett mycket kompakt växtsätt med tät och frodig grönska, samt uppvisar en överdådig blomning. Bladverket är medelgrönt till mörkgrönt, taggarna varierar i antal, storlek och utseende. 

Beskärningen utförs främst som gallringsbeskärning, d.v.s. någon/några av de äldsta och grövsta grenarna klipps av strax över markytan, i övrigt endast putsas och ansas plantan. Hård och radikal nedskärning kan också göras om så önskas, då dessa rosor blommar bra på årsskotten.