Klematis hörande till denna sektion kallas vanligen för alpklematisoch då tänker man kanske framför allt på Cl. alpina och Cl. macropetalasamt deras hybrider. Dessahärstammar från de Europeiska alperna och nordöstra Asien. Blommar på fjolårsveden och blommorna som är nickande och klockformadeframkommer tidigt på våren. Vissa sorter är remonterande.Dessaklematis ärvanligen mycket härdiga och lätt-skötta samt rikblommiga. Fårefter blomningen mycket dekorativafrukt-ställningar som kan sitta kvar över hela vintern.Tillhör de mest tidigblommande av alla, bortsett från de städsegröna typerna.

Beskärningen blir endast att man putsar intorkade delar i topparna tidigt om våren. Om kraftigare beskärning önskas, företages denna direkt efter blomningen, så att de nya rankorna hinner växa ut och kunna mogna av innan vinter.