Big Bird

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: ??År: ??
Grupp/typ: Atragene/macropetalaBladverk: medelgrönt

Färg: blåviolett,något ljusarestaminoder

Doft: nej
Blomform: halvfylld, öppen klocka,7-10 cmHöjd x bredd: 250-300 cmx100 cm
Blomningstid: slutet april-slutet maj, remonterarSynonym:
Plantor/m2: 1-3Snittblomma: nej
Ljuskrav: sol, halvskugga, skuggaFröställningar: ja
Zon: 5Prisgrupp: 9
Användningsområde: solitär, samplantering
Kommentar: rikblommig, anspråkslös