Boule de Neige

Beskrivning
Förädlare: År: 1867
Grupp/typ: bourbon/buskBladverk: mörkgrönt

Färg: vit, rosaröda knoppar

Doft: stark
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 120x100 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: 1Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 3Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: