Bloomfield Abundance

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1920
Grupp/typ: chinensis/buskBladverk:

Färg: laxrosa

Doft: medel
Blomform: små fylldaHöjd x bredd: 150-175 x 120 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 3Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: