Fellemberg

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1857
Grupp/typ: chinensisBladverk:

Färg: mörkt karminrosa

Doft: medel
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 150 x 120 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym: 'La Belle Marseillaise'
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 3Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: