Mme Boll

Beskrivning
Förädlare: År: 1859
Grupp/typ: portland/buskBladverk:

Färg: rosa

Doft: stark
Blomform: välfylldHöjd x bredd: 125-150 x 120 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: 1Snittblomma:
Ljuskrav: minst 6 tim solFröställningar:
Zon: 5Prisgrupp: 4
Användningsområde:
Kommentar: