Agnes

Beskrivning
Förädlare: År: 1922
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: gul

Doft: stark
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 150 x 120 cm
Blomningstid: juliSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 7Prisgrupp: 5
Användningsområde:
Kommentar: