Gruppen härstammar från Rosa rugosa, som givit upphov till gruppnamnet. Rosa rugosa har sitt ur-sprung i nordöstra Asien och på kinesisk konst från omkring år 1000 har man funnit nämnda ros avbildad. Sorten kom till Europa 1796 genom den svenske botanisten, Carl Peter Thunbergs försorg men kom inte ut i handeln förrän i slutet av 1800-talet. Rosa rugosa hade många fördelar ur korsningssynpunkt, den var frosthärdig, tålde torr och mager jord, blommade hela sommaren tills långt ut på hösten samt hade doftande blommor. Med så många goda egenskaper blev den en lämplig sort att korsa med andra, vilket resulterade i många fina namnsorter. 

Kraftiga buskar, vanligen med tätt växtsätt och 1-2 m höga, vars grenar oftast är mycket taggiga, vanligtvis med borstlika taggar men tagglösa sorter finns också. Bladverket är fylligt, medelgrönt till mörkgrönt, oftast glänsande, något läderaktigt och karakteristiskt rynkigt. Blommorna framkommer mer eller mindre i klasar och varierar väldigt i form, färg, utseende och storlek mellan de olika namnsorterna och kan vara både doftlösa såväl som starkt doftande. Blomning börjar som regel i juni och för vissa sorter pågår den till långt fram på hösten. Flertalet sorter ger ganska stora, plattrunda orangeröda nypon. 

Ej remonterande sorter beskäres för att behålla formen, eventuellt gallras de äldsta och grövsta grenarna ur, remonterande sorter kan med fördel beskäras mycket hårt. Vanligen oerhört härdiga och mycket anspråkslösa. Gödsling erfordras som regel aldrig.