Ritausma

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1963
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: ljusrosa

Doft: svag
Blomform: halvfylldHöjd x bredd: 150-200 x 150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: Fröställningar:
Zon: 5Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: