Fru Dagmar Hastrup

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År:
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: rosa

Doft: medel
Blomform: enklaHöjd x bredd: 80-100 x 100 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 3Prisgrupp: 4
Användningsområde:
Kommentar: