Kordes Rose Robusta

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1979
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: röd

Doft: svag
Blomform: enkelHöjd x bredd: 150-200 x 150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: Fröställningar:
Zon: 4 (5)Prisgrupp: 3
Användningsområde:
Kommentar: