Sarah van Fleet

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1926
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: rosa

Doft: stark
Blomform: halvfylldaHöjd x bredd: 150-200 x 150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 6Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: