Gelbe Dagmar Hastrup

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År:
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: gul

Doft: medel
Blomform: halvfylldHöjd x bredd: 150-175 x 150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 4 (5)Prisgrupp: 3
Användningsområde:
Kommentar: