Blanc double de Coubert

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1892
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: vit

Doft: stark
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 100 -150 x 150 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 7Prisgrupp: 5
Användningsområde:
Kommentar: