Dr. Eckener

Ingen bild har valts
Beskrivning
Förädlare: År: 1929
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: gul/rosa

Doft: svag
Blomform: fylldaHöjd x bredd: 120-150 x 120 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 3Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: