Mont Blanc

Beskrivning
Förädlare: År:
Grupp/typ: rugosa/buskBladverk:

Färg: vit

Doft: stark
Blomform: enklaHöjd x bredd: 80-100 x 80 cm
Blomningstid: juli, remonterarSynonym:
Plantor/m2: Snittblomma:
Ljuskrav: skuggtåligFröställningar:
Zon: 5 - (6)Prisgrupp: 6
Användningsområde:
Kommentar: