Hur ser då klematis ut?

Jo, inom släktet klematis finns såväl, storblommiga som småblommiga, fyllda som enkla, doftande som icke doftande, tidigblommande som senblommande, klängande som icke klängande och med mer eller mindre uppåtriktade som med hängande blommor, vidare också vedartade såväl som örtartade.

Bara detta antyder om att klematis är ett stort släkte. Det finns inom klematissläktet inte mindre än ett par hundra rena arter och härtill skall läggas alla dess hybrider, vilket idag uppgår till närmre 3000 st.

Naturligtvis är inte alla dessa klematis lämpliga för vårt klimat. Klematis från varmare breddgrader, som är helt eller delvis städsegröna, är således inte lämpliga att plantera utomhus i vårt land, men är utmärkta för vinterträdgårdar och i viss mån stora fönster, i övrigt är klematis mycket härdiga växter.

Klematis tillhörande Atragene-sektionen, som bl.a. innefattar Cl. alpina och Cl. macropetala inklusive dess varieteter och inte minst Cl. sibirica, är oerhört härdiga och går att plantera ända uppe i norrland. Av den sistnämnda framgår härdigheten klart genom namnet, medan klematis tillhörande Montana-sektionen är betydligt sämre härdig och bör således endast planteras i södra Sverige.

Man kan nog våga påstå att inget annat släkte har så fascinerande kontraster som just Klematis. 

Sortera på
Inga poster funna

Klematis